Binnen 30 minuten hulp bij glasschade aan woning of winkel? Bel gratis:    

0800 - 1789

Disclaimer Glasbreukmelden.nl
Versie 0.1
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 23 februari 2016.

Bepalingen vooraf
Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Glasbreukmelden.nl. Glasbreukmelden.nl is onderdeel van Delta Facility Management B.V. te Breda. Door het gebruik van de site accepteert u deze disclaimer.

Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.

Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt.

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid

Glasbreukmelden.nl doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie op de site (inclusief alle product- en dienstinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen) geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die gebruikers nemen op basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website;
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website;
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

De gebruiker vrijwaart het bedrijf, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

Rechten

Glasbreukmelden.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glasbreukmelden.nl.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Wijzigingen

Glasbreukmelden.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden u dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Komt u ergens een fout tegen? Dan stellen wij het op prijs als u ons daarover informeert. Stuur uw
e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Glasbreukmelden.nl
Tramsingel 5
4814AB BREDA
076-2050333
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

24/7 beschikbaar

Hoe snel kan onze glaszetter ter plaatse zijn op uw adres? Check het door de 4 cijfers van uw postcode in te voeren.

 

glasbreuk melden landkaart

Ga naar boven